Videos

You may access our media archive of videos and press clippings.

Công ty HAYAT
Click here to watch our corporate film.

Thời sự 19h - Phóng sự Hội nghị XTĐT Bình Phước 2020

Hayat Kimya - Phát sóng trên đài truyền hình Bloomberg

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Hayat Kimya: "Trung tâm Cải Tiến Toàn Cầu"

Năng suất tại Hayat Kimya

Phim giới thiệu quy trình sản xuất khăn giấy tại Hayat Kimya

Phim giới thiệu công ty Hayat Kimya tại Nigeria

Chuyến đi tham quan của Nhà báo đến nhà máy sản xuất khăn giấy Mersin

Hayat Kimya ra mắt tã em bé Molfix ở Nigeria

Hayat Kimya ra mắt Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển

Hayat Kimya khánh thành Nhà máy sản xuất Bao bì Không Dệt

Chương trình Tài năng Thế hệ H

Phim giới thiệu công ty Hayat

Phim giới thiệu công ty Hayat Kimya

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Hayat Kimya: "Trung tâm Cải Tiến Toàn Cầu"

;