Hiệu suất

"Chúng tôi xuất khẩu những ý tưởng, sản phẩm và quy trình từ Thổ Nhĩ Kỳ đến khắp thế giới."

HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
LÊN ĐẾN 70%
Công nghệ Đồng phát nhiệt-điện: Chúng tôi chuyển hóa khí tự nhiên thành nhiệt, điện và hơi nước
TÜRKOTED
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ĐỒNG PHÁT
TỐT NHẤT
Nhà máy khăn giấy Mersin (2018)
HIỆU QUẢ LƯU TRỮ 
Nhà kho tự động hoàn toàn lớn nhất Châu Âu
Tăng 75% hiệu quả lưu trữ
HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN
Xếp hạng ba ở Châu Âu và hạng
nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ về tiêu chí sử
dụng nước tối thiểu trong các nhà
máy sản xuất giấy
;