Bạn đang quan tâm

HAYAT trên thế giới.

Để nộp đơn ứng tuyển, bạn có thể tạo hồ sơ cá nhân trên hệ thống và đính kèm sơ yếu lý lịch của mình. Hồ sơ của bạn sẽ được lưu trữ để đánh giá cho những vị trí phù hợp. Vui lòng xem thông tin chi tiết bên dưới.

Các vị trí đang tuyển dụng

Bạn nghĩ sao về việc trở thành một phần của gia đình Hayat Kimya, mang thương hiệu của chúng tôi đến với người tiêu dùng ở hơn 100 quốc gia trên cả 5 châu lục? Để biết thêm thông chi tiết và nộp đơn ứng tuyển online, vui lòng truy cập vào các đường link bên dưới.

Phòng Nhân Sự của chúng tôi đang thực hiện quy trình đánh giá sơ bộ hồ sơ của bạn và sẽ hồi âm khi có vị trí phù hợp.

Thông tin về quy trình phỏng vấn được cung cấp bởi Phòng Nhân Sự của chúng tôi qua điện thoại hoặc e-mail. Nếu có bất cứ câu hỏi nào, bạn hãy liên hệ đến Phòng Nhân Sự để được giải đáp.

Bạn có thể xem qua quy trình tuyển dụng của chúng tôi tại đây.

Chúng tôi không thể nhận đơn ứng tuyển cho vị trí không có trong tin đăng tuyển dụng. Bạn có thể theo dõi tin tuyển dụng hiện hành hoặc tạo hồ sơ chung trên hệ thống để được đánh giá cho những vị trí phù hợp bằng cách nhấp vào đây

Các đợt tuyển dụng sẽ diễn ra vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm.

Sơ yếu lý lịch của bạn được đánh giá chủ yếu cho vị trí mà bạn ứng tuyển, nhưng cũng có thể được xem xét ở các vị trí khác phù hợp với năng lực của bạn.

Các vị trí mở đều được công bố cùng lúc trong công ty, bạn sẽ được đánh giá dựa trên khuôn khổ quy trình ứng tuyển nội bộ của công ty và bạn hoàn toàn có thể được luân chuyển công việc nếu phù hợp.

;